Hopp til innholdet

Trinn 2 – Webinar: Pust Deg Bedre!

Event Date:

23/05/2024

Event Time:

13:00

Event Location:

I disse dager lanseres det 9. temaet i Kompetansetrappa: Lungerehabilitering!

I den anledning vil det neste webinaret, trinn 2 i Kompetansetrappa, belyse denne tematikken, sett fra ulike perspektiver.

Tema: Lungesyke pasienter møter vi overalt i helsetjenesten og er en gruppe pasienter som har stort utbytte av at alle fagfolk som møter dem har god kjennskap til kompleksiteten i sykdomsbildet deres. For å hjelpe pasienten å mestre egen sykdom er det viktig at vi som helsepersonell kjenner til tiltak og den enkeltes rolle overfor disse pasientene, selv om det nødvendigvis ikke er primærårsak til pasientens kontakt med helsetjenesten. Lungesykdom er ofte en tilleggssykdom som vi må ta hensyn til i observasjoner, tiltak og kommunikasjon med pasienten, og tverrfaglig samarbeid står sentralt her.

Presentatører: Bjørn Marienborg Strøm, fysioterapeut ved UNN Tromsø, Elin Johnsen (bildet), som er fysioterapeut i Helse Førde og gründer av Pust Deg Bedre, og Eva Bjørhusdal; intensivsykepleier ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Bakgrunn:

Lungerehabilitering er rangert som en av de mest kostnadseffektive behandlingene vi kan tilby mennesker med kronisk lungesykdom. Tidligere gjaldt dette kun pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, men det anbefales også nå som standard behandling for pasienter med andre kroniske lungesykdommer, deriblant bronkiektasier, astma, pulmonal hypertensjon, interstitielle lungesykdommer og lungekreft.

Både nasjonalt og internasjonalt foreligger en sterk anbefaling om lungerehabilitering for alle pasienter med relevante symptomer og/eller høy risiko for forverring. Den fins solid evidens for at lungerehabilitering bedrer reduserer dyspné, angst og depresjon samt fremmer helserelatert livskvalitet og treningstoleranse i stabil fase av lungesykdom.

Lungerehabilitering er tverrfaglig og består av minimum lege, sykepleier og fysioterapeut. Det er likevel en fordel om en kan utvide teamet med relevant kompetanse ved f.eks. å inkludere ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, arbeidsmedisiner og psykolog.

Målgruppe: Dette webinaret (trinn 2) og e-læringskurset (trinn 1) på samme tema vil være relevant for alt helsepersonell i klinisk arbeid.

Forkunnskaper: E-læringskurs, trinn 1, om lungerehabilitering. Lanseres i midten av mai!

Påmelding til Kompetansetrappa@unn.no

Sorry, this event is expired and no longer available.

Event Schedule Details

  • 23/05/2024 13:00   -   13:45
Share This Events:
Add Calendar