Kompetansetrappa

Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord 

Icon

Før du starter

Informasjon om Kompetansetrappa

Icon

Kursinnhold

8 fagspesifikke tema