Hopp til innholdet

Om Kompetansetrappa

Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord – Kompetansetrappa

Bakgrunn

Rehabilitering som fagområde har lite plass i utdanningssystemet. Dette innebærer at kompetansebygging i stor grad foregår gjennom arbeidserfaring og kompetanseoverføring internt i avdelingene. Erfaring tilsier at dyktige medarbeidere og verdifull kompetanse innen rehabilitering må ivaretas.

Det er et sterkt ønske om å utvikle regionale kompetanseprogrammer. Kompetansetrappa er et samarbeidsprosjekt initiert av Regionalt nettverk for ledere innen somatisk rehabilitering ved de fire helseforetakene i regionen.

Oppdragsgiver

Regionalt nettverk for ledere i somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Styringsgruppe/oppdragsgiver

 • Anne Stina Nordmo, UNN HF, leder av styringsgruppen og av Regionalt nettverk for ledere i somatisk rehabilitering i Helse Nord
 • Kari Beate Engseth, Finnmarkssykehuset HF
 • Tove Kaspersen Beyer, Nordlandssykehuset HF
 • Åse Albertsen (Ann-Merete Brevik), Helgelandssykehuset HF
 • Anne Winther, Regional kompetanseseksjon, UNN HF

Prosjektledelse

Regional kompetanseseksjon innen somatisk rehabilitering, UNN HF

Formål

Beholde, bygge opp og utvikle fagkunnskap. Beholde og rekruttere medarbeidere.

Mål

Utvikle et tverrfaglig kompetanseprogram og samarbeid i somatisk rehabilitering for voksne, på tvers av lokalisasjoner i Helse Nord.

Målgruppe

Klinikere i alle faggrupper innen spesialisthelsetjenesten i Helse Nord

Oppstart

Et forprosjekt ble gjennomført i perioden 1.1. – 30.6.2017. Forprosjektet var finansiert av Helsedirektoratet.

Forprosjektet

Kompetansebehov i rehabiliteringsmiljøene i de fire helseforetakene i Helse Nord ble kartlagt. Det ble fremmet forslag til faglig innhold og kompetanseprogrammets utforming basert på kartleggingen. Eksisterende e-læringstilbud i øvrige helseregioner ble kartlagt, med spesielt fokus på etterspurte temaer.

Prosjektgruppe:

 • Kari Lofthus, UNN HF, Tromsø
 • Berit Malmo, Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes
 • Inger Lise Breivik, Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes
 • Marianne Sivertsen, Nordlandssykehuset HF, Bodø
 • Martin Vatshaug, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen

Resultat av kartlegging:

Innen hvilke områder mener du din arbeidsplass trenger mer kompetanse?

Hvordan mener du dette best kan løses?

Hvordan mener du dette best kan løses?

Innen hvilke områder mener du din arbeidsplass trenger mer kompetanse?

Prioriterte temaer

 1. Dysfagi
 2. Synsvansker etter hjerneskade
 3. Forebygging og behandling av trykksår
 4. Kognitive vansker
 5. Hjernens anatomi og ulike typer hjerneskade
 6. Språkvansker
 7. Håndtering av pasienter med hjerneslag
 8. Smerte
 9. Lungerehabilitering

 

Utforming:

Mer informasjon

Regional kompetanseseksjon innen somatisk rehabilitering, UNN HF Kompetansetrappa@unn.no