Før du starter

Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i
7 utvalgte temaer.

Kompetanseprogrammet tar sine brukere opp en trapp i alle 7 temaer. Det foregående trinnet gir grunnlag, og er en forutsetning, for trinnene over. Samtlige temaer begynner med et nettkurs. Nettkursene gir teoretisk kunnskap om gjeldende tema, og er laget slik at den lett kan brukes som et oppslagsverk. Neste trinn er VK-undervisning og/eller praktisk undervisning. Siste trinnet på trappa er erfaringssamlinger. Det vil være mulig å utvikle samlinger til å bli regionale fagnettverk.

Nettkursene er tilgjengelig for alle. VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger er foreløpig forbeholdt målgruppen.

Kompetansetrappa er under arbeid, og utvikles kontinuerlig. Kurs i forskjellige temaer publiseres og arrangeres fortløpende slik at målgruppen får mulighet å delta på alt.

Grunnleggende kurs er laget ved Sunnaas sykehus og er tilgjengelig for alle. Kursene er vurdert av lokal fagkomité i Helse Nord, og skal gi et helhetlig bakteppe for de 7 fagspesifikke temaene i Kompetansetrappa. Kursene fokuserer på vurdering av rehabiliteringsbehov og kommunikasjon med pasienter. Kursene kan være nyttige for nyansatte, eller for alle som ønsker å forsterke sine generelle kunnskaper.