Praktisk informasjon

Ansatte i HN

Om nettkursene

Hvem skal ta kursene?

Nettkursene (trinn 1 i Kompetansetrappa) er obligatorisk for de fleste ansatte innen somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Hvor kan jeg ta kursene?

Nærmeste leder tildeler kurs til sine ansatte i Kompetansemodulen. De som ikke får tildelt kurs i Kompetansemodulen, kan gå direkte til kursene fra Kompetansetrappa.

Hvor kan jeg ta kursprøven?

Kursprøven gjennomføres i Campus, og bestått prøve blir automatisk registrert i Kompetansemodulen. Tilgang til kursprøvene i Campus ligger også bak knappen «Kursprøve» nederst i hvert enkelt kurs.

Hvem skal ta kursprøven?

Alle ansatte som får tildelt kurs i Kompetansemodulen skal ta kursprøven.

Hvor mange forsøk har jeg på prøven?

Det er ingen begrensning på antall forsøk.

Hvorfor er kursene delt opp i bolker?

Kurset er bygget opp slik at den lett kan brukes som oppslagsverk etter gjennomført kurs.

Hva består Kompetansetrappa av?

Her er nyttig informasjon om Kompetansetrappa.

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på.

Portalen er under utvikling og vi er avhengig av tilbakemelding fra kursdeltakere. Send spørsmål til Kompetansetrappa@unn.no hvis noe er uklart eller du vil gi tilbakemelding.

Øvrige brukere

Nettkursene på trinn 1 i Kompetansetrappa er tilgjengelige for alle:

Kommuner, brukerorganisasjoner, pasienter, pårørende.

De andre trinnene er forbeholdt helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Hvor kan jeg ta kurs?

Kursdeltakere tar kurs ved å følge lenke i Kompetansetrappa.

Hvor kan jeg ta kursprøven?

Kursdeltakere kan ta prøven på Helsekompetanse.no fra 1. september 2019. Det vil da være mulig for ledere å pålegge kurs til sine ansatte og følge opp gjennomføring av kursprøven. Ta gjerne kontakt med Kompetansetrappa@unn.no dersom du ønsker å få mer informasjon.

Hvorfor er kursene delt opp i bolker?

Kursene er bygget opp slik at den lett kan brukes som oppslagsverk etter gjennomført kurs.

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på.

Portalen er under utvikling og vi er avhengig av tilbakemelding fra kursdeltakere. Send spørsmål til Kompetansetrappa@unn.no hvis noe er uklart eller du vil gi tilbakemelding.