Hopp til innholdet

Temaer

trappa
Kompetansetrappa tilbyr nettkurs i flere temaer

Temaene er valgt ut basert på en kartlegging av kompetansebehov i samtlige helseforetak i Helse Nord.

Målgruppe
Målgruppe for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Nettkurset om dysfagi gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe
Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha basiskunnskaper om forebygging av trykkskader:

 • Hvorfor oppstår trykkskader og hvem er risikopasienter
 • Hvordan vurdere og gradere trykkskader
 • Innføring i primær og sekundær forebygging av trykkskader

Gå til kurset >>>

Målgruppe
Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– ha grunnleggende kunnskap om hjernens anatomi
– kjenne til konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokalisasjon.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe
Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er tilgjengelig for alle som vil benytte seg av tilbudet – også for de som ikke er i målgruppen.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om:

 • – Ulike prinsipper for rehabilitering, adl-trening, forflytning og leiring.
 • – Håndtering av slagpasienter med fokus på normalbevegelse og aktiv deltakelse gjennom hele døgnet.
 • – Unngå skade på affisert side.
 •  

Gå til nettkurset >>>

Målgruppa
Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er også åpent for alle andre som ønsker å ta det.

Hva lærer du:
Kurset gir deg en innføring i kognitiv funksjon, praktiske konsekvenser og tiltak ved kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe:
Helsepersonell i spesialist -og primærhelsetjenesten som møter pasienter med lungesykdom.

Hva lærer du:
Dette kurset gir deg en innføring i lungenes grunnleggende anatomi/fysiologi samt hvilke skademekanismer som inntreffer ved de mest kjente lungesykdommene. Du får oversikt over- og kunnskap om viktige tiltak vi som helsepersonell kan anvende når vi møter mennesker med kronisk lungesykdom. 

Videre får du innsikt i de ulike profesjonenes rolle i det tverrfaglige arbeidet og hvordan vi på best mulig måte kan støtte disse pasientene gjennom den psykiske belastningen det kan være å leve med kronisk lungesykdom.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe

Helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten som har pasienter med langvarige smerter.

Grunnleggende kunnskap og forståelse om

 • Smerte, både akutt og langvarig
 • Utredning og tilnærming/behandling
 • Konsekvenser av smerte (personlig og samfunnsmessig)
 • Kurset handler om pasienter med langvarige smerter uavhengig av smertenes årsak. Kurset omtaler ikke spesifikke sykdommer eller skadetilstander.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være åpent og tilgjengelig for alle, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk i arbeidshverdagen.

Hva lærer du /Formål

Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:

– Ha en grunnleggende forståelse for ervervede språkvansker, og kunne gjøre observasjoner på dette grunnlaget

– Ha kjennskap til ulike språkvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade

– Kjenne til ulike tiltak til bruk ved språkvansker, for på den måten kunne bistå pasientene med språkrehabiliteringen i det daglige, gjerne i samarbeid med pårørende

Gå til nettkurset >>>

Målgruppen
Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. 

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene

Gå til nettkurset >>>