Temaer

Kompetansetrappa består av 8 fagspesifikke temaer

Temaene er valgt ut basert på en kartlegging av kompetansebehov i samtlige helseforetak i Helse Nord.

Nettkurset om dysfagi (trinn 1) gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak.

Praktiske kurs (trinn 3) arrangeres høsten 2019 ved alle 11 sykehus i Helse Nord

Gå til nettkurset >>>

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene

Gå til nettkurset >>>

Kommer…

Kommer…