Temaer

Kompetansetrappa består av 8 fagspesifikke temaer

Temaene er valgt ut basert på en kartlegging av kompetansebehov i samtlige helseforetak i Helse Nord.

Nettkurset om dysfagi (trinn 1) gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak.

Praktiske kurs (trinn 3) arrangeres høsten 2019 ved alle 11 sykehus i Helse Nord

Gå til nettkurset >>>

Kommer…

Kommer…