Temaer

Kompetansetrappa består av 8 fagspesifikke temaer

Temaene er valgt ut basert på en kartlegging av kompetansebehov i samtlige helseforetak i Helse Nord.

Nettkurset om dysfagi (trinn 1) gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak.

Praktiske kurs (trinn 3) arrangeres høsten 2019 ved alle 11 sykehus i Helse Nord

Gå til nettkurset >>>

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. 

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene

Gå til nettkurset >>>

Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er også åpent for alle andre som ønsker å ta det.

Kurset gir deg en innføring i kognitiv funksjon, praktiske konsekvenser og tiltak ved kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er tilgjengelig for alle som vil benytte seg av tilbudet – også for de som ikke er i målgruppen.

Hva lærer du Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om:

  • – Ulike prinsipper for rehabilitering, adl-trening, forflytning og leiring.
  • – Håndtering av slagpasienter med fokus på normalbevegelse og aktiv deltakelse gjennom hele døgnet.
  • – Unngå skade på affisert side.

Kurset er i faglig revisjon pga. innspill til forbedring

Målgruppe
Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– ha grunnleggende kunnskap om hjernens anatomi
– kjenne til konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokalisjoner.

Gå til nettkurset >>>

Kommer 30.04.2021

Kommer høsten 2021