Temaer

trappa
Kompetansetrappa presenterer flere ulike temaer

Temaene er valgt ut basert på en kartlegging av kompetansebehov i samtlige helseforetak i Helse Nord.

Målgruppe
Målgruppe for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Nettkurset om dysfagi gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppen
Målggrppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. 

Hva lærer du 
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– Ha en grunnleggende forståelse for syn og synssystemet
– Ha kjennskap til ulike synsvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade
– Kjenne til ulike konsekvenser av synsforstyrrelser og kunne se etter tegn på disse hos pasientene

Gå til nettkurset >>>

Målgruppa
Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er også åpent for alle andre som ønsker å ta det.

Hva lærer du:
Kurset gir deg en innføring i kognitiv funksjon, praktiske konsekvenser og tiltak ved kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe
Målgruppen for dette nettkurset er alle fagansatte i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset er tilgjengelig for alle som vil benytte seg av tilbudet – også for de som ikke er i målgruppen.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om:

  • – Ulike prinsipper for rehabilitering, adl-trening, forflytning og leiring.
  • – Håndtering av slagpasienter med fokus på normalbevegelse og aktiv deltakelse gjennom hele døgnet.
  • – Unngå skade på affisert side.
  •  

Gå til nettkurset >>>

Målgruppe
Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:
– ha grunnleggende kunnskap om hjernens anatomi
– kjenne til konsekvenser ved ulike skademekanismer og skadelokalisjoner.

Gå til nettkurset >>>

Kommer 

Målgruppe
Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha basiskunnskaper om forebygging av trykkskader:

  • Hvorfor oppstår trykkskader og hvem er risikopasienter
  • Hvordan vurdere og gradere trykkskader
  • Innføring i primær og sekundær forebygging av trykkskader

Gå til kurset >>>