Hopp til innholdet

REHAB-2024

Event Date:

01/01/2026

Event Time:

00:00

Event Location:

Vi i fag- og forskningsenheten i rehabiliteringsavdelinga, UNN Tromsø, var tilstede på REHAB-kongressen i Trondheim 22.-24.januar 2024. Vi presenterte Kompetansetrappa for deltagerne fra de andre helseregionene som et ledd i arbeidet med deling og spredning av kompetanseprogrammet vårt utenfor landsdelen.

Konferansen besto ellers av tre tettpakkede dager med variert innhold, der fokus var på å løfte rehabiliteringsfeltet.

Neste rehabiliteringskonferanse i regi av Faglig Forum vil være i januar 2026 og vi oppfordrer så mange som mulig i rehabiliteringsfeltet i nord til å planlegge for deltagelse, enten med presentasjon av egen forskning eller utviklingsarbeid fra sin arbeidsplass, eller som deltager.

Sorry, There Are No Seats Available
  • Trondheim

Event Schedule Details

  • 01/01/2026 00:00   -   01/02/2024 00:00
Share This Events:
Add Calendar