Dysfagi

Formål med nettkurset er å gi deltakere forutsetninger til å kunne oppdage svelgevansker, gjennomføre en enkel svelgetest og sette i gang foreløpige tiltak til logoped får gjort en grundigere vurdering. Nettkurs gir grunnlag, og er en forutsetning, til deltakelse i praktisk undervisning i Kompetansetrappa.

Nettkurs er tilgjengelig her

Praktisk undervisning gjennomføres i samtlige helseforetak i regionen. Praktiske kurs er   skreddersydd til de enkelte stedene og skal svare på de spesifikke behovene og forholdene kurstedet har. Dette sikres ved at lokal fagpersonale samarbeider med regionale kursutviklere i kursutvikling.

Generell beskrivelse om formål/læringsmål kommer.

Sted (dato kommer):