Hopp til innholdet

Webinar om rehabilitering etter hjerneslag

Event Date:

12/06/2024

Event Time:

13:00

Event Location:

Online

Velkommen til et nytt webinar om hjerneslagsrehabilitering

Målgruppe
Sykepleiere, leger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper i både primær- og spesialisthelsetjenesten som arbeider med rehabilitering etter hjerneslag

Forberedelser
E-læringskurs på aktuelle emner fra trinn 1 i Kompetansetrappa som gir en grunnleggende forståelse av tematikken rundt følgetilstander etter hjerneslag

Tid
Onsdag 12 juni 2024, kl. 13.00-13.45

 

Tema for webinaret
I dette webinaret vil Marianne Sivertsen (fysioterapeut og PhD) fortelle om
“Pasienterfaringer og evaluering av funksjon i et forløpsperspektiv”.

Webinaret omhandler resultater fra forskningsprosjektet «Innovativ slagrehabilitering i subakutt fase -en randomisert kontrollert og kvalitativ studie». Ved å integrere funn fra standardiserte målinger med deltakernes erfaringer har vi kunnet trekke fram spennende aspekter ved det å miste og å gjenvinne funksjon etter et hjerneslag. Områder innenfor funksjon, aktivitet og deltakelse der de kvalitative og kvantitative funnene avviker fra hverandre og områder der de er i overensstemmelse belyses. Temaer som diskuteres er funksjonstap, autonomi og deltakelse, relasjoner mellom pasient og helsepersonell samt mening og motivasjon i fysioterapi.

Påmeldingslenke:

https://events.teams.microsoft.com/event/d2b97f95-79c0-4538-98a3-ec59224145d9@67718108-2eb7-474c-a1d7-41655d4b1e61

 

Påmeldte vil ha mulighet for å strømme webinaret i etterkant

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Online
  • Nordlandssykehuset, Bodø

Event Schedule Details

  • 12/06/2024 13:00   -   13:45
Share This Events:
Add Calendar