Hopp til innholdet

Trinn 2 – Webinar hjerneslagsrehabilitering ved professor Cathrine Arntzen

Event Date:

23/11/2022

Event Time:

13:00

Event Location:

UiT-Norges Arktiske Universitet

Webinar om hjerneslagsrehabilitering 

Vi ønsker deg velkommen til det første webinaret i serien om hjerneslagsrehabilitering, i regi av Kompetansetrappa!

 

Målgruppe:

Sykepleiere, leger, logopeder, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommune -og spesialisthelsetjenesten som arbeider med rehabilitering.

 

Forberedelser

Webinaret forutsetter gjennomførte nettkurs på aktuelle emner fra trinn 1 i Kompetansetrappa, som gir en grunnleggende forståelse av tematikken rundt følgetilstander etter hjerneslag.

 

Tid

Onsdag 23.11.22 kl. 13-13.45

 

Tema for webinaret

Hjerneslagsrehabilitering er et tverrfaglig, utfordrende felt med mange dimensjoner. Det stiller store krav til kunnskap og kompetanse hos de involverte fagpersonene rundt pasienten. Er det noe i organiseringen -og det strukturelle i rehabiliteringen vi tilbyr, som kan utgjøre en forskjell for pasientens opplevelse av mestring av sin nye livssituasjon?

I dette webinaret vil du få se professor Cathrine Arntzen (bildet) ved UiT Norges Arktiske Universitet, presentere funnene i sin forskning på hjerneslagsrehabilitering. Med bakgrunn i NorDa-studien og RehabLos-studien vil hun gå nærmere inn i problemstillingen:

Hvordan rigge gode rehabiliteringstjenester med egenmobilisering, aktivitet og deltagelse i fokus?

 

Påmelding

E-post til kompetansetrappa@unn.no

Frist 23.11.22

Påmeldte vil ha mulighet til å strømme webinaret i etterkant.

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • UiT-Norges Arktiske Universitet
  • Teams

Event Schedule Details

  • 23/11/2022 13:00   -   01/02/2023 14:00
Share This Events:
Add Calendar