Hopp til innholdet

Trinn 4 – Nettverkssamling

Event Date:

25/04/2024

Event Time:

10:00

Event Location:

Bodø

Samling for nettverket for logopeder i somatisk rehabilitering i Helse Nord

Formålet med fagnettverket er å arbeide målrettet mot kompetansebygging og fagutvikling i fagområder som berører logopedenes virke. Arbeid i kompetansebygging og fagutvikling vil bidra til kvalitetsforbedring, og et mer helhetlig tilbud for pasienter. 

Nettverket har sitt utspring i trinn 4 i kompetanseprogrammet.

Tid:  25.-26.april

Sted: Bodø

Dag 1: Kvalitetssikre revidert nettkurs om svelgevansker, trinn 1 i Kompetansetrappa. Felles undervisningsopplegg for tverrfaglig veiledning i svelgevansker trinn 3 i Kompetansetrappa. Sette opp årshjul med plan for praktiske kurs (trinn 3 i Kompetansetrappa) hos de ulike sykehusene. Arbeide med organisering og koordinering av nettverket.

Dag 2: Intensivpasienten

Sorry, There Are No Seats Available
  • Bodø

Event Schedule Details

  • 25/04/2024 10:00   -   26/04/2024 15:00
Share This Events:
Add Calendar