Hopp til innholdet

Trinn 3- Praktisk undervisning: Synsvansker etter hjerneskade

Event Date:

18/03/2024

Event Time:

09:00

Event Location:

Finnsnes

Praktisk undervisning i temaet synsvansker er trinn 3 i Kompetansetrappa

Innhold: Kurset gir praktisk trening i å fange opp, observere og kartlegge ulike typer synsvansker etter hjerneskade, samt igangsette tiltak.

Dette kurset bygger på trinn 1, e-læring om synsvansker etter hjerneskade og tilbys på flere rehabiliteringsenheter i Nord Norge i 2023 og 2024. Der det er ledige plasser inviteres også kommunehelsetjenesten inn for deltagelse.

Kursholdere er synspedagog og nevrosynsortoptist Judith Fjeldberg og fysioterapeut Sonja Jørgensen, begge ansatt ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost i Finnmarkssykehuset, Kirkenes.

Kurssteder: I løpet av 2023 har undervisningen vært holdt for:

-Rehabiliteringsenheten i Helgelandssykehuset Sandnessjøen

-Rehabiliteringsenheten i Vesterålen, Stokmarknes

-Sykehuset i Lofoten, Gravdal

-Rehabiliteringsenheten/ART i UNN Narvik

-Rehabiliteringsenheten i UNN Tromsø

-Medisinsk avdeling Finnmarkssykehuset, Hammerfest

-Helsepartner Nord-Norge, avd. Alta

-Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø

-Studenter på ergo- og fysioterapiutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet

I tillegg holdes denne undervisningen for mastergradsstudenter i fysioterapi ved UiT- Norges arktiske universitet i 2024.

 

Denne gang står rehabiliteringsenheten Finnsnes (UNN), tidligere OGT Finnsnes, for tur, mandag 18. mars fra kl.09-15

Forkunnskaper, ta kurset: https://synsvansker.kompetansetrappa.helsekompetanse.no/

 

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Finnsnes

Event Schedule Details

  • 18/03/2024 09:00   -   15:00
Share This Events:
Add Calendar