Hopp til innholdet

TRINN 3 – Praktisk undervisning

Event Date:

27/11/2023

Event Time:

10:00

Event Location:

Vigør Rehabiliteringssykehus

Vi er kommet til trinn 3, praktisk undervisning, på temaet synsvansker i Kompetansetrappa, og vi åpner nå for at de private rehabiliteringsinstitusjonene og kommunene kan delta -også på dette trinnet.

Dato: mandag 27.november

Sted: Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø

Varighet: Kl.10-16

Tema: Synsvansker etter hjerneskade, tar utgangspunkt i tematikk fra nettkurset på trinn 1.

Kursholdere: Judith Fjeldberg, nevrosynsortoptist og synspedagog, og spesialfysioterapeut Sonja Jørgensen, begge ansatt ved rehabiliteringsavdelinga Finnmarkssykehuset, Kirkenes.

Kostnad: Finnmarkssykehuset frigir personale for å holde kurset. Det er ingen deltakeravgift, men Vigør og kommunen vil måtte dele på reise- og oppholdsutgifter for de to kursholderne (fordeling etter antall deltagere).

Målgruppe: Ansatte fra alle faggrupper som jobber pasientnært med slagpasienten, særlig sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Praktisk undervisning kan også egne seg for assistenter i full stilling, som har gjennomført nettkursene om følgetilstander etter slag i Kompetansetrappa.

Antall plasser tilgjengelig for kommunene: 6

Forkunnskaper: Gjennomført nettkurs på trinn 1 i Kompetansetrappa på temaet synsvansker.

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Vigør Rehabiliteringssykehus
  • Tromsø

Event Schedule Details

  • 27/11/2023 10:00   -   16:00
Share This Events:
Add Calendar