Hopp til innholdet

Trinn 2- WEBINAR: “The ART of rehab”

Event Date:

10/04/2024

Event Time:

13:00

Event Location:

Digitalt

Velkommen til webinar med Ambulant rehabiliteringsteam (ART) i Helse Nord, ved sykepleier Cecilie Danielsen og fysioterapeut Are Dragland, fra henholdsvis Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

I dette webinaret vil de gå nærmere inn på hva ambulante rehabiliteringsteam er, hvordan de jobber og hva de kan bidra med i pasientforløp, og hvilke pasienter som kan ha behov for å henvises til ambulante rehabiliteringsteam. 

Målgruppe: Webinaret egner seg for helsepersonell i sykehus og kommuner.

Tid: Onsdag 10.april kl. 13.00 -13.45

Forkunnskaper: Webinaret bygger på trinn 1 i Kompetansetrappa, e-læringskurs. ‘

Påmelding: Påmelding til Kompetansetrappa@unn.no

 

 

  • Digitalt

Event Schedule Details

  • 10/04/2024 13:00   -   13:45
Share This Events:
Add Calendar