Hopp til innholdet

Trinn 2 – WEBINAR: Pakkeforløp hjerneslag fase 2: Opptak tilgjengelig!!

Event Date:

29/08/2023

Event Time:

13:00

Event Location:

Digitalt

Her er opptak av webinaret: https://vimeo.com/857876036?share=copy

 

 

Nytt webinar i serien om hjerneslagsrehabilitering i Kompetansetrappa

 

Kan pakkeforløp hjerneslag fase 2 være et hjelpemiddel for pasient, pårørende og helsepersonell i rehabiliteringsfasen?

 

Formålet med Pakkeforløp hjerneslag er at pasienter som rammes av hjerneslag skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, samt forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave – og ansvarsområder. Pasienten skal sikres adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og på rett sted.

I november 2019 ble pakkeforløp hjerneslag komplementert med fase 2 og ble dermed den første pakken som beskriver og definerer målepunkter på hele behandlingsforløpet fra den akuttmedisinske tjeneste, via de ulike nivå i spesialisthelsetjenesten, til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om Pakkeforløp Hjerneslag på Helsedirektoratet sine nettsider.

 

I dette webinaret får du møte:

 

Marita Lysstad Bjerke
Helsefaglig rådgiver, LHL Hjerneslag og Afasi

 

og

Marianne Brodin

Spesialrådgiver, LHL Hjerneslag og Afasi

 

De vil i første del av webinaret presentere pakkeforløp hjerneslag fase 2, og sammen med en pasient med selvopplevd erfaring med rehabiliteringsforløp etter hjerneslag, fortelle litt om hva som ble viktig for de involverte i denne fasen.

 

Påmelding til Kompetansetrappa@unn.no

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Digitalt
  • Sykehusvegen 38
  • Tromsø
  • 9019

Event Schedule Details

  • 29/08/2023 13:00   -   14:00
Share This Events:
Add Calendar