Hopp til innholdet

Trinn 2: Webinar om samtykkekompetanse

Event Date:

07/11/2023

Event Time:

13:00

Event Location:

Digitalt

Tema denne gang er direkte knyttet til de foregående webinarene om samvalg og et pasientsentrert fokus i rehabiliteringsprosessen.

I dette webinaret vil vi se nærmere på begrepet: Samtykkekompetanse– når er pasienten ikke samtykkekompetent, og hvordan vurdere dette, særlig relatert til hjerneslagpasienten som ofte kan ha kognitive utfordringer og/eller språkvansker.

 

Tittel: SAMTYKKE-kompetanse – Hvem vurderer, når, hvorfor og hvordan?

Bakgrunn:

«Samtykkekompetanse er en forutsetning for å velge selv og for å kunne gi et gyldig samtykke. Studier tyder på at manglende eller redusert samtykkekompetanse hos pasienten er relativt hyppig forekommende når beslutninger om helsehjelp skal fattes…..»

«Vurderinger av samtykkekompetanse kan noen ganger være utfordrende, andre ganger er det åpenbart for helsepersonellet om pasienten er samtykkekompetent eller mangler samtykkekompetanse. Å vurdere samtykkekompetanse inkluderer skjønnsmessige og etiske overveielser. Helselovgivningen inneholder enkelte bestemmelser om hva som skal vurderes og hvordan dette skal gjøres. Samtidig gis det rom for helsepersonells fagetiske standarder, vurderinger og skjønn.» (Helsedirektoratet 2023).

I dette webinaret vil overlege FMR Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Kristin Sakshaug, gå nærmere inn på utfordringer knyttet til dette og verktøy for vurdering av samtykkekompetanse der det er tvil.

 

Målgruppe: Ansatte fra alle faggrupper som møter pasienter med gjennomgått hjerneslag.

Tid: Tirsdag 7.november kl. 13-13.45

Forberedelser: Webinaret er trinn 2 i Kompetansetrappa og bygger på nettkursene om følgetilstander etter hjerneslag på trinn 1. Særlig relevant for dette webinaret er temaene kognitive vansker, hjernens anatomi/ulike typer hjerneskader og kurset om språkvansker.

Påmelding til Kompetansetrappa@unn.no

 

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Digitalt
  • Sandnessjøen

Event Schedule Details

  • 07/11/2023 13:00   -   13:45
Share This Events:
Add Calendar