Hopp til innholdet

Trinn 2- Webinar: Barn som pårørende

Event Date:

21/02/2024

Event Time:

13:00

Event Location:

Digitalt

Tittel: Barn som pårørende- et ansvar for oss alle?

Tema: I dette webinaret vil kreftsykepleier Eva Jensaas og spesialergoterapeut Ann Katrin Hoel, gå nærmere inn på hvordan helsepersonell kan bidra til at barn som pårørende blir sett og ivaretatt.

I webinaret vil de komme inn på lovverk, forskning, roller og konkrete verktøy, blant annet gjennom presentasjon av case.

Webinaret er diagnoseuavhengig og egner seg for ansatte i flere fagfelt.

Presentatører: Eva Jensaas er kreftsykepleier og barn som pårørende ansvarlig i K3K-klinikken i UNN Tromsø. Ann Katrin Hoel arbeider som spesialergoterapeut på Rehabiliteringsmedisinsk sengepost ved UNN Tromsø, og er koordinator “Barn som pårørende” i NOR-klinikken.

Forkunnskaper: 

Webinaret er trinn 2 i Kompetansetrappa, og bygger på e-læring om følgetilstander etter hjerneslag, på trinn 1 i Kompetansetrappa.

 

Bakgrunn- se også:

 

Påmelding til Kompetansetrappa@unn.no

Sorry, this event is expired and no longer available.
  • Digitalt
  • Sykehusvegen 38
  • Tromsø
  • 9019
  • Norge

Event Schedule Details

  • 21/02/2024 13:00   -   13:45
Share This Events:
Add Calendar